preloader

3. AKÉ SÚ NAJNOVŠIE TRENDY OUTDOOROVEJ REKLAMY?

Moderná doba a trendy idú rapídne vpred a taktiež aj reklama prináša nové trendy, ktorými zároveň láka pohľady zvedavých ľudí. Keďže poskytujeme realizáciu outdoorovej reklamy, je v našom záujme Vás informovať o novinkách na trhu z oblasti reklamy. Medzi 3 najžiadanejšie formy modernej reklamy patrí:

One way vision – Jednoducho povedané, ide o jednostranne priehľadné fólie. Vy vidíte von a okoloidúci naopak vidia Vašu reklamu. Svetlo prúdi obojsmerne a interiér ostane takmer plne osvetlený. Fólia je vode odolná a plní funkciu tlmenia slnečného žiarenia.

Promobike – Je bicykel na štyroch kolesách s dvomi podsvietenými reklamnými plochami. Je ekologický s efektívnym využitím, ktorý zároveň ponúka atraktívnu pracovnú príležitosť mladým ľuďom. Je vhodný do prostredia, kam sa iné reklamné nástroje dostanú len v obmedzenej miere alebo sa tam nedostanú vôbec – napr. do prostredia s vysokým pohybom ľudí (parkoviská, pešie zóny, centrá miest, parky).

UV tlač a dibond — UV tlač nám umožňuje tlač predmetov do výšky 5 cm, ako sú napr. zapaľovače, textil, metre, perá, štítky a rôzne iné reklamné a úžitkové predmety. Dibond — priama UV tlač priamo na samotný materiál. Priama potlač dibondu sa využíva na označovanie budov, navigácie, elegantný branding úradov a exkluzívnych prevádzok.

Pokračujte v čítaní